fbpx

Czy e-podpis jest bezpieczny?

Tak, e-podpis jest bezpieczny, o ile są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Oto kilka aspektów dotyczących bezpieczeństwa e-podpisu:

 

Kryptografia asymetryczna: E-podpis opiera się na zaawansowanych technikach kryptograficznych, zwłaszcza na kryptografii asymetrycznej. Wykorzystuje pary kluczy: klucz prywatny i klucz publiczny. Klucz prywatny jest chroniony przez podpisującą osobę i służy do generowania podpisów cyfrowych, podczas gdy klucz publiczny jest udostępniany innym osobom do weryfikacji podpisów. Ta asymetryczna struktura klucza zapewnia bezpieczeństwo procesu podpisywania.

 

Weryfikacja autentyczności: E-podpis umożliwia weryfikację autentyczności dokumentu oraz tożsamości osoby go podpisującej. Dzięki zastosowaniu kluczy kryptograficznych i protokołów uwierzytelniania można sprawdzić, czy podpis jest prawdziwy i nie został sfałszowany.

 

Ochrona klucza prywatnego: Klucz prywatny, który jest niezbędny do generowania e-podpisów, musi być odpowiednio chroniony. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu, np. na dedykowanym urządzeniu lub zabezpieczonym karcie smart card. Właściciel klucza prywatnego powinien zachować ostrożność i unikać udostępniania go niepowołanym osobom.

 

Certyfikaty cyfrowe: W przypadku niektórych rodzajów e-podpisów, takich jak kwalifikowany podpis elektroniczny, stosuje się certyfikaty cyfrowe. Certyfikaty są wydawane przez zaufane instytucje certyfikujące i służą do potwierdzania tożsamości osoby posiadającej e-podpis. Sprawdzanie ważności certyfikatu cyfrowego dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo e-podpisu.

 

Audyt i rejestry: Systemy obsługujące e-podpis mogą mieć wbudowane funkcje audytu i rejestrowania działań. Takie rejestry pozwalają monitorować aktywność związana z podpisywaniem dokumentów i w razie potrzeby identyfikować ewentualne zagrożenia lub próby nieuprawnionego dostępu.

 

Mimo że e-podpis może być bezpieczny, ważne jest, aby stosować się do najlepszych praktyk bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z aktualnego oprogramowania, ochrona hasłami, unikanie nieznanych źródeł certyfikatów, regularne aktualizacje i stosowanie odpowiednich protokołów komunikacyjnych.

 

Warto zauważyć, że bezpieczeństwo e-podpisu jest w dużej mierze zależne od działań podpisującej osoby. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z e-podpisu i nie udostępniać klucza prywatnego niepowołanym osobom, aby zapewnić bezpieczeństwo procesu podpisywania elektronicznych dokumentów.

cropped-dopodpisu_logo_kolor_169-1.png

Podpisy kwalifikowane

Zalecany dla osób fizycznych i małych firm, mające kilka dokumentów do podpisu miesięcznie
od 29 zł miesiąc
 • Podpisy do użycia tylko w ramach platformy doPodpisu.pl
 • Rodzaje podpisów w ramach planu:
 • Niekwalifikowany – 5 szt. / miesiąc
 • Rodzaje plików: PDF
 • Podpis do użycia na doPodpisu.pl

Standard

Zalecany dla małych i średnich firm, posiadających do 25 dokumentów podpisywanych na miesiąc
od 39 zł netto / miesiąc
 • Nadawanie przesyłek i podpisywanie dokumentów – bez limitu
 • Rodzaje podpisów w ramach planu:
 • Niekwalifikowany – 1000 szt. / miesiąc
 • Zaawansowany – 25 szt. / miesiąc
 • Kwalifikowany – 1 szt. / miesiąc
 • Użycie podpisu kwalifikowanego od EuroCert
 • Rodzaje plików: PDF
 • Podpisy do użycia na doPodpisu.pl
Popularny

Premium

Zalecany dla małych i średnich firm, posiadających do 25 dokumentów
od 69 zł netto / miesiąc
 • Nadawanie przesyłek i podpisywanie dokumentów – bez limitu
 • Rodzaje podpisów w ramach planu:
 • Niekwalifikowany – bez limitu
 • Zaawansowany – 100 szt. / miesiąc
 • Kwalifikowany – 4 szt. / miesiąc
 • Użycie podpisu kwalifikowanego od EuroCert
 • Rodzaje plików: PDF
 • Podpisy do użycia na doPodpisu.pl

Udostępnij w Social Mediach :

Shopping Cart
Scroll to Top
Call Now Button